Wat doen wij

Wat doen wij

Het Vogel Documentatie Fonds heeft ten doel om vanuit een onafhankelijke positie met betrekking tot dieren in het algemeen en vogels in het bijzonder: belangstelling en kennis te stimuleren en te vergroten, elektronische informatie, kennisproducten en diensten te bevorderen. En voorts al hetgeen te verrichten dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Of in gewoon Nederlands. Het Vogel Documentatie Fonds heeft als doelstelling het stimuleren van de belangstelling en kennis over vogels.

Gambia

De laatste jaren waren we vooral gericht op West Afrika en met name  Gambia. Hierdoor gaan onze berichten voornamelijk over dit gebied.